Volg ons op Twitter

Bekijk Ymani Ramsahai optreden terug bij de Kids Top 20 met dansers van Global Dance Centre. https://t.co/TVdL8jD0xb https://t.co/SVhpBdaJHg 2 weken geleden via Facebook

Rooster wijzigingen

Alles gaat volgens plan!
Er zijn geen roosterwijzigingen.

bekijk lesrooster

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Global Dance Centre


Inschrijving
• Bij inschrijving betaalt u € 20,- inschrijfgeld . Uw inschrijving blijft geldig tot 6 maanden na het beëindigen van uw abonnement of kaart. In die periode kunt u zonder  bijkomstige kosten opnieuw een abonnement of kaart aanschaffen. Vanaf 6 maanden na beëindiging bent u opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

• De jaarlijkse administratiekosten bedragen € 10,-. Deze worden 1 keer per jaar van uw rekening afgeschreven.
• Bij inschrijving ( automatische incasso ) betaalt u altijd het inschrijfgeld en de eerste maand per pin of contant vooruit. Van leden die zich voor de 20ste van een kalendermaand inschrijven, wordt op de 25ste van dezelfde kalendermaand geïncasseerd voor de volgende maand. Van leden die zich na de 20ste van een kalendermaand inschrijven, wordt op de 25ste van de eerst volgende kalendermaand voor de daarop volgende maand geïncasseerd.

Abonnement
• Het automatische incasso – jaarlidmaatschap geldt voor een onbepaalde tijd, met een minimale looptijd van één jaar. Na deze periode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en is het abonnement maandelijks opzegbaar.
• Opzegging van uw incasso – lidmaatschap dient bij voorkeur schriftelijk te gebeuren (aan de balie, per email of per post). De datum van binnenkomst van de opzegging is bepalend voor de afhandeling hiervan. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Indien u niet tijdig opzegt, blijft u betalingsplichtig, ook al maakt u geen gebruik van de faciliteiten binnen de dansschool.
• Wanneer u uw abonnement aanpast dmv een upgrade, gaat een nieuw abonnement in met een minimale looptijd van één jaar.
• De 10 -rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 3 maanden.
• De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken.
• Het incasso lidmaatschap is niet overdraagbaar, tenzij het maandelijkse bedrag van hetzelfde rekeningnummer geïncasseerd kan blijven. De 10 –rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
• U dient bij alle abonnementen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste een maand.

Bezoeken
Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm of kaart hoort, dient binnen de daarvoor geldende periode opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken komen na het einde van de periode te vervallen.

Contributie
• Voor automatische incasso geldt dat u voor een probleemloze betaling van de contributie zorg dient te dragen. Indien het voor ons niet mogelijk is het maandelijks verschuldigde bedrag te incasseren, behouden wij ons het recht voor om u stornokosten van € 10,- in rekening te brengen en u de toegang te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
• Wanneer het tweemaal binnen 6 maanden voorkomt dat de contributie niet van uw rekening kan worden afgeschreven, behouden wij ons het recht voor het abonnement per direct stop te zetten. U kunt dan voor een periode van 12 maanden geen incasso abonnement meer bij Global Dance Centre afsluiten. Wilt u voor hetzelfde tarief lessen blijven volgen, kan dit alleen via vooruitbetaling van resterende bedrag van de volledige contractduur. Kiest u niet voor vooruitbetaling, kunt u alleen nog lessen volgen via een rittenkaart of losse lessen.

Opschorten abonnement

• Abonnementen kunnen niet opgeschort worden.

Persoonlijke ledenpas (geldt niet voor locatie Hoorn)

• U dient te allen tijde uw pasje mee te nemen wanneer u komt dansen. Zonder pasje kunnen wij u de toegang tot de activiteiten en faciliteiten ontzeggen. Als het pasje drie keer wordt vergeten, dient het lid bij de vierde keer een nieuw pasje aan te schaffen tegen betaling van € 10,-.
• In geval van vermissing dient u tegen betaling van € 10,- een nieuw pasje aan te schaffen.

Verantwoording
• De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies of ongevallen in ons centrum.
• Jongeren onder 18 jaar kunnen uitsluitend lid worden met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers.
• Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts in het geval van gezondheidsklachten en/of blessures.

Gedragsregels

• Global Dance Centre heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van de dansschool in diskrediet brengen de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de dansschool. Aanwijzingen van het personeel dienen direct te worden opgevolgd.
Global Dance Centre behoudt zich het recht voor bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgelden.

Feestdagen/vakanties/verhuizingen
• Lessen worden het hele jaar doorgegeven, behalve op nationale feestdagen.
• In de maanden juli en augustus is een zomerrooster van kracht. Dit betekent dat er een aangepast rooster is (en Global Dance Centre enkele dagen in de week sluit)
• Daarnaast behoudt Global Dance Centre zich het recht voor 6 weken per jaar te sluiten, zonder restitutie van contributie.
• De door sluiting gemist lessen kunnen twee weken voor en/of twee weken na de sluiting worden ingehaald.

Wijzigingen
• Global Dance Centre behoudt zich het recht voor om het aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, het lesrooster, het aantal deelnemers per les te beperken en tarieven te wijzigen.
• Global Dance Centre behoudt zich het recht voor de reglementen aan te passen. Bij elke aanpassing komen de voorgaande reglementen te vervallen.


Free Housing program

For upcoming and established dance instructors, choreographers, dancers living out of the Netherlands.

About Global Dance Centre
Global Dance Centre (GDC) is the Netherlands leading urban dance studio.
We offer a variety of professional dance classes for beginners, advanced dancers, children and adults. For the past 12 years Global Dance Centre has grown to be the capital of dance in Amsterdam, with now four different branches in the following cities: Amsterdam, Almere, Hoorn and Rotterdam. International choreographers like Luther Brown, Keone Madrid, Galen Hooks, Lyle Beniga, Shaun Evaristo, Timor Steffens, David Moore, Tucker Barkley and many others have taught workshops and masterclasses at GDC. Therefor Global Dance Centre has been marked as the Dutch beating heart of dance. Our faculty teachers and office staff are key role-players in making Global Dance Centre an everyday home for people with a love for dance.

Global Dance Centre now offers a FREE short stay housing plan in Amsterdam for upcoming and established dance instructor’s, choreographers and dancers in various styles living out of the Netherlands, who are planning to visit Amsterdam for a short stay.

Have you always wanted to visit Amsterdam and explore the Dutch culture, while teaching at Global Dance Centre?

Apply now for our limited FREE short stay housing plan in Amsterdam.

How to apply? Send us the following information to:  shortstay@globaldancecentre.nl 

-A Youtube/Vimeo/Filetranser link of your recent work
-Your resume or write us your experience in a brief letter
-A full body and headshot of yourself
-Date you are planning to travel to the Netherlands (Amsterdam)

Impotant: We will provide you with our policy terms and conditions, our short stay housing plan starts october 2016.


Requirements
-Must be at least 18 years
-At least two years of experience as a dance instructor
-Professionalism
-Responsible personality
-Flexibility
-valid passport

We offer
-Free short stay in Amsterdam for a minimum of 3 and a maximum of 14 days.
-We cover ground transportation costs to travel to the studios

We don’t
-Pay for any form of transportation to travel from country of resident to the Netherlands.
(meaning we don’t pay for your flight, boat, bus or train)
-cover food, beverage expenses
-cover (tourist) entertainment
-cover guests/company or friends your traveling with
-allow pets

Founder Global Dance Centre
The studio was founded in 2004 by choreographer and entrepreneur Nicholas ‘Shaker’ Singer.
Nicholas who is the oldest child out of four and from African descent was born in Liberia (West Africa) at an age of six he came to Amsterdam an lived there ever since. His mother practiced traditional African dance, so dancing wasn’t something strange for him. At an age of 18 Nicholas,  who goes by his artist name ‘Shaker’ felt that it was right to follow his dream at that very young age. He felt the urge to create a place in an old school gym, where people who loved street dance could come together and share the same passion. As the years flew by a lot of entrepreneurial setbacks forced him to close the studio, but not for long. He was determent about bringing people together through dance and reopened the studio after a short while. Along his career the commercial side of the industry crossed his path. Making him one of the top hip hop choreographers in the Netherlands, combined with his love for entrepreneurship. Nicholas owns a clothing line an entertainment booking company and recently launched an On Demand media production company that produces online TV content for children.

It might seem as an undoable agenda, but you can find him every day at one of his Global Dance Centre branches teaching dance classes.


Vocal & Musical

This class is the perfect way to explore the fundamentals of musical theatre in a dynamic and fun atmosphere. We like to keep things light and fun, after all musicals aren't meant to be miserable, so we encourage you to enjoy yourself and have a go.Promo video


Class schedule - Vocal and Musical & Dance (Amsterdam)

Monday

16:15 - 17:00vocal (pop-music)beginners/intermediate 7/11
Shirley Spoor
17:00- 18:00Musical & Dancebeginners/intermediate 7-11Shirley Spoor
18:00-19:00vocal classesbeginners/intermediate 12-17 
Shirley Spoor

Class schedule - Vocal and Musical & Dance (Almere)

Wednesday
16:30 - 17:30Musical & Dancebeginners/intermediate 7- 17 jaarShirley Spoor

17:30- 18:15Vocal classbeginners/intermediate 7 - 17 jaarShirley SpoorWil je onbeperkt dansen? voeg dan een EXTRA UPGRADE van €19,95 aan uw abonnement.

Over ons

Global Dance Centre is een dansschool van deze tijd, opgericht om een belangrijke rol te vervullen in de ontwikkeling van de professionele en amateur urban danswereld. Vanuit alle uithoeken van het land komen dansers naar GDC voor onze lessen, masterclasses en workshops. GDC is een begrip geworden in de Nederlandse dansscene en een broedplaats voor talentontwikkeling.

Bekende persoonlijkheden als Dan Karaty, Leontien Borsato, B-Brave, Aliyah Kolf, Kim-Lian, Patty Brard, Angela Groothuizen en Eva Simons behoren tot het netwerk van GDC. Ons docententeam bestaat uit erkende en gediplomeerde choreografen met jarenlange ervaring en goede kwalificaties op hun vakgebied.

Laat je omarmen door de gezellige sfeer binnen de dansstudio en omringen door de gedrevenheid van onze leden.

Ben je op zoek naar een uitdaging, dan ben je bij Global Dance Centre aan het juiste adres!

Wij wensen je een plezierige les!


Studioverhuur Almere

NVT

Orientatie programma

Het weekend oriëntatieprogramma is specifiek gericht op de leeftijdscategorie 7 t/m 17 jaar. Hiermee krijgen zij de mogelijkheid om zich breder te oriënteren in dans. Zij krijgen drie tot vier uur per dag les in verschillende dansstijlen variërend van jazzballet tot aan hiphop/streetdance.

Het lesprogramma bestaat uit zowel danstechnische als fysieke training, waarbij improvisatie van de leerling zelf een sterke rol speelt, hiermee willen wij voor een goede recreatieve dansbasis zorgen.

Wij bieden verschillende programma's aan:

Almere

-  klassiekballet, hiphopstreetdance en jazz/showmusical of modern 7 t/m 11 jaar

-  klassiekballet, hiphopstreetdance en jazz/showmusical of modern 12 t/m 17 jaar

-  klassiekballet, hiphopstreetdance, jongensklas en jazz/showmusical of modern 7 t/m 17 jaar

Amsterdam

- klassiekballet, hiphopstreetdance en jazz/showmusical of modern 7 t/m 11 jaar

- klassiekballet, hiphopstreetdance en jazz/showmusical of modern 12 t/m 17 jaar

- klassiekballet, hiphopstreetdance, jongensklas en jazz/showmusical of modern 7 t/m 17 jaar

Het rooster van het oriëntatie programma vindt je bij lesrooster (zaterdag).
.

Hello this a