Volg ons op Twitter

Alle vestigingen) Zangdocenten opgelet! Global Dance Centre gaat in het nieuwe seizoen uitbreiden met lessen in... https://t.co/aLnm7AuP3W 4 uren geleden via Facebook

Rooster wijzigingen

Alles gaat volgens plan!
Er zijn geen roosterwijzigingen.

bekijk lesrooster

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Global Dance Centre


Inschrijving
•   Bij inschrijving betaalt u € 20,- inschrijfgeld . Uw inschrijving blijft geldig tot 6 maanden na het beëindigen  van uw abonnement of kaart. In die periode kunt u zonder bijkomstige kosten opnieuw een abonnement of kaart aanschaffen. Vanaf  6 maanden na beëindiging bent u opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
•   De jaarlijkse administratiekosten voor jaarabonnementen bedragen € 10,-. Deze wordt 1 keer per jaar van uw rekening afgeschreven.
•   Bij inschrijving ( automatische incasso ) betaalt u altijd het inschrijfgeld en de eerste maand per pin of contant vooruit. Van leden die zich voor  de 20ste van een kalendermaand inschrijven, wordt op de 25ste van dezelfde kalendermaand geïncasseerd voor de volgende maand. Van leden die zich na de 20ste van een kalendermaand inschrijven, wordt op de 25ste van de eerst volgende kalendermaand voor de daarop volgende maand geïncasseerd.

Abonnement
•   Het automatische incasso – jaarlidmaatschap geldt voor een onbepaalde tijd, met een minimale looptijd van één jaar. Na deze periode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en is het abonnement maandelijks opzegbaar.
•   Opzegging van uw incasso – lidmaatschap dient bij voorkeur schriftelijk te gebeuren (aan de balie, per email of per post). De datum van binnenkomst van de opzegging is bepalend voor de afhandeling hiervan. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Indien u niet tijdig opzegt, blijft u betalingsplichtig, ook al maakt u geen gebruik van de faciliteiten binnen de dansschool.
•   Wanneer u uw abonnement aanpast dmv een upgrade, gaat een nieuw abonnement in met een minimale looptijd van één jaar.
•   De 10 -rittenkaart heeft een geldigheidsduur van 3 maanden.
•   De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken.
•   Het incasso lidmaatschap is niet overdraagbaar, tenzij het maandelijkse bedrag van hetzelfde rekeningnummer geïncasseerd kan blijven. De 10 –rittenkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
•   U dient bij alle abonnementen een opzegtermijn in acht te nemen van tenminste een maand.

Bezoeken
Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm of kaart hoort, dient binnen de daarvoor geldende periode opgemaakt te worden. Eventuele openstaande bezoeken komen na het einde van de periode te vervallen.

Contributie
•   Voor automatische incasso geldt dat u voor een probleemloze betaling van de contributie zorg dient te dragen. Indien het voor ons niet mogelijk is het maandelijks verschuldigde bedrag te incasseren, behouden wij ons het recht voor om u stornokosten van € 10,- in rekening te brengen en u de toegang te ontzeggen totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
•   Wanneer het tweemaal binnen 6 maanden voorkomt dat de contributie niet van uw rekening kan worden afgeschreven, behouden wij ons het recht voor het abonnement per direct stop te zetten.  U kunt dan voor een periode van 12 maanden geen incasso abonnement meer bij Global Dance Centre afsluiten.  Wilt u voor hetzelfde tarief lessen blijven volgen, kan dit alleen via vooruitbetaling van resterende bedrag van de volledige contractduur. Kiest u niet voor vooruitbetaling, kunt u alleen nog lessen volgen via een rittenkaart of losse lessen.

Opschorten abonnement

•   Abonnementen kunnen niet opgeschort worden.

Persoonlijke ledenpas

•   U dient te allen tijde uw pasje mee te nemen wanneer u komt dansen. Zonder pasje kunnen wij u de toegang tot de activiteiten en faciliteiten ontzeggen. Als het pasje drie keer wordt vergeten, dient het lid bij de vierde keer een nieuw pasje aan te schaffen tegen betaling van € 10,-.
•   In geval van vermissing dient u tegen betaling van € 10,- een nieuw pasje aan te schaffen.

   Verantwoording
•   De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies of ongevallen in ons centrum.
•   Jongeren onder 18 jaar kunnen uitsluitend lid worden met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers.
•   Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts in het geval van gezondheidsklachten en/of blessures.

Gedragsregels

•   Global Dance Centre heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van de dansschool  in diskrediet brengen de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de dansschool. Aanwijzingen van het personeel dienen direct te worden opgevolgd.
Global Dance Centre behoudt zich het recht voor bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgelden.

Feestdagen/vakanties/verhuizingen
•   Lessen worden het hele jaar doorgegeven, behalve op nationale feestdagen.
•   In de maanden juli en augustus is een zomerrooster van kracht. Dit betekent dat er een aangepast rooster is (en Global Dance Centre enkele dagen in de week sluit)
•   Daarnaast behoudt Global Dance Centre zich het recht voor 6 weken per jaar te sluiten, zonder restitutie van contributie.
•   De door sluiting gemist lessen kunnen twee weken voor en/of twee weken na de sluiting worden ingehaald.

Wijzigingen
•   Global Dance Centre behoudt zich het recht voor om het aantal ingeschrevenen te beperken en openingstijden, het lesrooster, het aantal deelnemers per les te beperken en tarieven te wijzigen.
•   Global Dance Centre behoudt zich het recht voor de reglementen aan te passen. Bij elke aanpassing komen de voorgaande reglementen te vervallen.


Bedrijven

Onderwijs en naschoolse opvang

Global Dance Centre is een eigentijdse dansschool gespecialiseerd in urban dance,
met name de hiphop en streetdance varianten. Onze docenten hebben veel ervaring
opgedaan in de showbusiness, het theater, en in televisie producties.
Streetdance bijzonder populair onder kinderen en jongeren.
Het sluit aan bij de populaire muziek en bij de lifestyle van jongeren. Door de
toenemende populariteit van streetdance, heeft streetdance in een rap tempo plek
gekregen op het witte doek, de televisie en het Internet (Youtube). Hierdoor is het
onderdeel geworden in het dagelijkse leven van de jeugd. Juist omdat streetdance
zo populair is, biedt het uitstekende mogelijkheden op het gebied van conditie
verbetering en dreigend overgewicht. Streetdance kan daarmee een bijzonder
interessante aanvulling zijn voor lichamelijke opvoeding.

Wij hebben hiervoor een speciaal dansprogramma ontwikkeld en bieden dit aan het
onderwijs van Amsterdam aan. Er zijn programmas voor het basis onderwijs
en voor het middelbare onderwijs.


De workshops zullen bestaan uit verschillende bewegingstechnieken en dansgenres
waaronder streetdance en hiphop. De lessen zullen worden verzorgd door het
docententeam van Global Dance Centre. Dit zijn o.a gediplomeerde docenten en
topchoreografen (bekend van populaire tv shows zoals: So You Think You Can Dance
(SYTYCD), MTV, TMF en Nickelodeon Wij willen de workshops graag aanbieden aan uw
school per kwartaal of semester met de keuze voor 1 a 2 uurtjes per week.

Ons doel is om de leerlingen zo breed mogelijk te orienteren op het gebied van dans,
muziek, expressie en ritme. Hierbij krijgen zij de mogelijkheid om al het geleerde aan
het eind van het semester tentoon te stellen aan familie en vrienden in de vorm van
een kleine dansvoorstelling. Dans aanbieden aan leerlingen als aanvulling op het lichamelijke ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling is nog niet zo gangbaar binnen het basis en middelbaar
onderwijs. Om deze reden willen wij u graag kennis laten maken met ons exclusieve
programma in de vorm van een introductie workshop. Ook bent u van harte welkom om
eens een kijkje te nemen binnen Global Dance Centre. 

Bent u geintereseerd? Neem dan vandaag nog contact met ons op!


Amsterdam

This class is the perfect way to explore the fundamentals of musical theatre in a dynamic and fun atmosphere. We like to keep things light and fun, after all musicals aren't meant to be miserable, so we encourage you to enjoy yourself and have a go. 

Promo video


Class schedule - Vocal and Musical & Dance (Amsterdam)

Maandag


16:30 - 17:15vocal (pop-music)beginners/intermediate 7/11 
(max 10 students)
Shirley/Shy-Kiria
17:15- 18:15Musical & Dancebeginners/intermediate 7-11Shirley/Shy-Kiria
18:15-19:15vocal classes  beginners/intermediate 12-17 
(max 10 students)
Shirley/Shy-Kiria

(De nieuwe tarieven van Global Dance Centre gaan in per 1 september 2016)

Over ons

Global Dance Centre is een dansschool van deze tijd, opgericht om een belangrijke rol te vervullen in de ontwikkeling van de professionele en amateur urban danswereld. Vanuit alle uithoeken van het land komen dansers naar GDC voor onze lessen, masterclasses en workshops. In vier jaar tijd is GDC een begrip geworden in de Nederlandse dansscene en een broedplaats voor talentontwikkeling.

Bekende persoonlijkheden als Dan Karaty, Leontien Borsato, B-Brave, Aliyah Kolf, Kim-Lian, Patty Brard, Angela Groothuizen en Eva Simons behoren tot het netwerk van GDC. Ons docententeam bestaat uit erkende en gediplomeerde choreografen met jarenlange ervaring en goede kwalificaties op hun vakgebied.

Laat je omarmen door de gezellige sfeer binnen de dansstudio en omringen door de gedrevenheid van onze leden.

Ben je op zoek naar een uitdaging, dan ben je bij Global Dance Centre aan het juiste adres!

Wij wensen je een plezierige les!


Studioverhuur Almere

NVT

Orientatie programma

Het weekend oriëntatieprogramma is specifiek gericht op de leeftijdscategorie 7 t/m 17 jaar. Hiermee krijgen zij de mogelijkheid om zich breder te oriënteren in dans. Zij krijgen drie tot vier uur per dag les in verschillende dansstijlen variërend van jazzballet tot aan hiphop/streetdance.

Het lesprogramma bestaat uit zowel danstechnische als fysieke training, waarbij improvisatie van de leerling zelf een sterke rol speelt, hiermee willen wij voor een goede recreatieve dansbasis zorgen.

Wij bieden verschillende programma's aan:

Almere

-  klassiekballet, hiphopstreetdance en jazz/showmusical of modern 7 t/m 11 jaar

-  klassiekballet, hiphopstreetdance en jazz/showmusical of modern 12 t/m 17 jaar

-  klassiekballet, hiphopstreetdance, jongensklas en jazz/showmusical of modern 7 t/m 17 jaar

Amsterdam

- klassiekballet, hiphopstreetdance en jazz/showmusical of modern 7 t/m 11 jaar

- klassiekballet, hiphopstreetdance en jazz/showmusical of modern 12 t/m 17 jaar

- klassiekballet, hiphopstreetdance, jongensklas en jazz/showmusical of modern 7 t/m 17 jaar

Het rooster van het oriëntatie programma vindt je bij lesrooster (zaterdag).
.

Hello this a